امروز: چهارشنبه - 9 خرداد 1403

ایده ها:

سرور ارجمند؛

  • با توجه به شعار سال 1402 بنام «مهار توّرم و رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری، لطفاً ایده ها و طرح های اقتصادی خود که باعث «مهار توّرم و رشد تولید» در شهرستان دشتستان می شود را از طریق فرم مقابل برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی در صورتیکه طرح شما دارای توجیه اقتصادی، ایجاد اشتغالزایی و افزایش تولید در این شهرستان می گردد، از طرف دفتر نماینده مردم شریف دشتستان موضوع طرح را در تمامی نهادهای دولتی پیگیری نماید و تا بهره برداری کامل از آن طرح  در تمام مراحل این موضوع را پیگیری می نماید.
  • برای حضور و ارتباط تلفنی با دفاتر دکتر ابراهیم رضایی در تهران و شهرستان دشتستان به صفحه «ارتباط با ما» مراجعه نمایید.