امروز: چهارشنبه - 9 خرداد 1403

فروردین
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۱/۱۵درخواست اولویت ماده 100 در خصوص طرح جهش تولید و دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تنظیم بازار و گرانی هاموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷اصل ماده 19 و تبصره – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل پنجمموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷کلیات طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷اصل ماده 20 – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل پنجمموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ارجاع ماده 21 به کمیسیون – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷پیشنهاد آقای پژمانفر – ماده 22 – طرح جهش تولید و تامین مسکنمخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸اصل ماده 22 طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸اصل ماده 10 و تبصره های آن – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸اصل ماده 9 و تبصره 1 و 2 – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸اصل ماده 13 – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای صباغیان بافقی – ماده 13 – طرح جهش تولید و تامین مسکنمخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸اصل ماده 14 و تبصره های آن – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸پیشنهاد (اصلاح کل) آقای یوسفی – ماده 17 – طرح جهش تولید و تامین مسکنمخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸اصل ماده 17 – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸پیشنهاد (الحاق) آقای محمدحسین فرهنگی – طرح جهش تولید و تامین مسکن – ردیف (1) و (7)مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸پیشنهاد (الحاق) آقای میرتاج الدینی – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل پنجم – ردیف (1)مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۲۲گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (اعاده شده از شورای نگهبان)مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۲۲طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – الف – 1 تا 5موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده 2 ، 4 ، 11 ، 12 ، 13 ، 16 ، 17موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – ماده 17 – تبصره 5موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای حاجی دلیگانی – لایحه اصلاح قانون صدور چک – ماده 1 – ردیف 2موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹الحاق یک تبصره به ماده 14 – اصل ماده 1 لایحه اصلاح قانون صدور چکموافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای حاجی دلیگانی – لایحه اصلاح قانون صدور چک – ماده 1 – ردیف 2مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۲۹پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای بحرینی – لایحه اصلاح قانون صدور چک – ماده 1 – ردیف 4موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹پیشنهاد (اصلاح کل) آقای نظری – لایحه اصلاح قانون صدور چک – ماده 2 – ردیف 1مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۲۹لایحه اصلاح قانون صدور چک – ماده 2موافق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱بررسی سوال‌ آقای احمدعلی رضابیگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو(یک فقره) از وزیر محترم اموراقتصادی و داراییمخالف
۱۴۰۰/۰۱/۳۱رای گیری پاسخ وزیر به سوال جناب آقای روح اله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیرمحترم امور اقتصادی و داراییمخالف
اردیبهشت
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۲/۱۹پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای کوچکی نژاد – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور – ماده واحده – ردیف 2مخالف
۱۴۰۰/۰۲/۱۹پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای مهرداد چگینی – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور – ماده واحده – ردیف 6مخالف
۱۴۰۰/۰۲/۲۱تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و فعالیت ها و عملکرد آن مرکز و نیز عملکرد وزارت امور خارجه در حفظ اطلاعات محرمانه کشورموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای مهرداد ویس کرمی – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور – ماده واحده – ردیف 5مخالف
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ارجاع به کمیسیون لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور – ماده واحده و تبصرهموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶تبصره 2 ماده 3 فصل اول لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ردیف 2 ماده 4 فصل اول لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶اخطار آقای سلیمی ماده 5 لایحه شوراهای حل اختلافمخالف
۱۴۰۰/۰۲/۲۶تبصره 3 ماده 5 لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ردیف 1 و 4 ماده 6 لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ماده 7 و 11 فصل اول لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ماده 13 فصل دوم لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶اعمال تبصره یک ماده 100 در خصوص طرح ارائه بانک مرکزی جمهوری اسلامیموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶کلیات گزارش اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایرانموافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۸سؤال اول آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد وکلات از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارتمخالف
خرداد
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۳/۰۲کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلابموافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲پیشنهاد آقای گودرزوند – اصلاح جزء – لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلابمخالف
۱۴۰۰/۰۳/۰۲پیشنهاد آقای سلیمی – حذف جزء – لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلابموافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲پیشنهاد آقای نقدعلی – رفع ابهام یا اصلاح متن – لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلابموافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲پیشنهاد آقای عزیزی – حذف جزء – لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلابمخالف
۱۴۰۰/۰۳/۰۲فصل یکم – ماده 57 و ماده 60موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲جزئیات ماده واحده – واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلابموافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۴لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو1978(1357))موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۴کلیات – طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (دو شوری)موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۵کلیات – طرح الحاق نه (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیموافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ماده 1 تا 12 – طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمیموافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۵کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه (دو شوری)موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۹کلیات – طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران (دو شوری)موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۰پاسخ وزیر محترم راه و شهرسازی به سؤال آقای الهویردی دهقانی نماینده محترم ورزقانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۸کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۸گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص “موارد اعلامی نقض اصول (77) و (125) قانون اساسی در موضوع سند 2030” (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۹پیشنهاد آقای مهدی طغیانی – ماده 1 – الحاقی – طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۹تقاضای یک فوریت نسبت به لایحه “تمدید مهلت مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی”موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱رفع ایراد شورای نگهبان – لایحه دو‌فوریتی شوراهای حل اختلافموافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱رفع ایراد شورای نگهبان – طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن (جهش تولید مسکن)موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱رفع ایراد شورای نگهبانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱اصلاحات تبصره 2 – ماده 3موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن (جهش تولید مسکن)موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱تبصره 3 ماده 3 – اصلاحات ایرادات شورای نگهبانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱تبصره 8 ماده 3 – اصلاحات ایرادات شورای نگهبانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ماده 4 و 7 – اصلاحات ایرادات شورای نگهبانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱تبصره 4 و 5 ماده 4 – اصلاحات ایرادات شورای نگهبانموافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱اصلاح ماده 17موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 17 و 23موافق
تیر
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ماده 18 طرح جهش مسکن – کمیسیون عمرانموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ارجاع به کمیسیون صنایع و معادنموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱4 – الف – ماده واحده – طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱اصلاحیه کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۲پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – فصل اول – ماده 1 – تبصره 3 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲پیشنهاد آقای قادری – فصل اول – ماده 1 – تبصره 4 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲پیشنهاد آقای سلیمی – فصل اول – ماده 1 – تبصره 6 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲پیشنهاد آقای ویس کرمی – فصل اول – ماده 1 – تبصره 6 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲پیشنهاد آقای صباغیان- فصل اول – ماده 1 – تبصره 7 – اصلاح جزء – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲اصل ماده 1 و تبصره ها – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶پیشنهاد آقای پژمان فر – حذف کل ماده 2 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ارجاع به کمیسیون – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ماده 2 – اصلاحیه شماره 1 – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ماده 3 تا 11 – رفع ایرادات شورای نگهبان – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ماده 13 – رفع ایرادات شورای نگهبان – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ماده 17 – رفع ایرادات شورای نگهبان – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند(در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس)مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۸کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتیموافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۸تقاضای اولویت طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشورمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۸تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران (در اجرای ماده (212) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۹پاسخ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤال آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکومخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹پاسخ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤال آقای حسین میرزایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترممخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹کلیات طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشورمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹اخطار آقای امیرآبادیمخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹کلیات طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشور (مکلف است به می تواند تغییر می کند)مخالف
مرداد
در مردادماه 1400 مجلس شورای اسلامی به مدت دو هفته تعطیل بود و در ادامه آن به علت ابتلای دکتر رضایی به بیماری کرونا، نماینده دشتستان در جلسات علنی مجلس در این ماه حضور نداشتند.
شهریور
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۶/۰۲رای گیری در خصوص ادامه جلسه تا ساعت ۲۰موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جناب آقای حسین باغگلیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای عیسی زارع پورموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای سید اسماعیل خطیبموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی جناب آقای احسان خاندوزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی امور خارجه جناب آقای حسین‌ امیرعبداللهیانموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای بهرام عین‌اللهیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای حجت‌الله عبدالملکیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی جناب آقای سیدجواد ساداتیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دادگستری جناب آقای امین‌حسین رحیمیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای محمد رضا آشتیانیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی جناب آقای رستم قاسمیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت جناب آقای سیدرضا فاطمی امینموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای محمدمهدی اسماعیلیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور جناب آقای احمد وحیدیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای محمدعلی زلفی گلمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی جناب آقای عزت الله ضرغامیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت جناب آقای جواد اوجیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو جناب آقای علی اکبر محرابیانموافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان جناب آقای سیدحمید سجادیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴پیشنهاد آقای طغیانی – ماده 5 – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 5 – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴پیشنهاد آقای عباسی – ماده 5 – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء (با استفاده از ظرفیت) – تبصره – ماده 5 – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – رفع ابهام با اصلاح متنموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴اصل ماده و تبصره – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴پیشنهاد آقای نوری قزلجه – تبصره 4 – ماده 6 – متن پیشنهاد: (می توانند) – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴گزارش تحقیق و تفحص از سازمان بنادرموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۶اصل ماده 6 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۶پیشنهاد آقای پژمانفر – حذف ماده 7 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۶پیشنهاد آقای صباغیان – اصلاح کل – ماده 7 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای سلیمی – فصل دوم – ماده 7 – اصلاح جزء – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷اصل ماده – فصل دوم – ماده 7 ، 8 ، 9 و 10 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای پژمانفر – فصل دوم – ماده 10 – حذف کل – حذف بخش جاری – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای سلیمی – رفع ابهام – فصل دوم – ماده 10 – جرم مستمر – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای ذاکر – اصلاح جزء – فصل دوم – ماده 10 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای صباغیان – اصلاح جزء – فصل دوم – ماده 11 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای قادری – اصلاح جزء – فصل دوم – ماده 11 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷پیشنهاد آقای علیزاده مراغه – حذف جزء – فصل دوم – ماده 11 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷تقاضای اولویت برای گزارش ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱تقاضای استعفای آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۱پیشنهاد آقای عباسی – اصلاح جزء – ماده 11 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۱اصل ماده 11 – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱پیشنهاد آقای سلیمی – رفع ابهام – ماده 12 – تبصره 4 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۱پیشنهاد آقای نوری قزلجه – اصلاح جزء – تبصره 4 – ماده 12 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۱اصل ماده 12 – فصل دوم – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱پیشنهاد آقای داودی – اصلاح کل – ماده 13 – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۳پیشنهاد آقای اختیاری – الحاق – طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴پیشنهاد آقای قادری – ماده 1 – اصلاح جزءموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴پیشنهاد آقای دهنوی – ماده 1 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۴پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 1 – حذف جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۴اخطار آقای میرسلیمموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادنموافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴اصل طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجهمخالف
مهر
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۷/۱۱پیشنهاد آقای قادری – ماده 1 – تبصره 1 – حذف جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۱پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 1 – تبصره 2 – حذف جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۱پیشنهاد آقای ویس کرمی – ماده 1 – تبصره 5 – اصلاح کلمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۱پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – ماده 1 – تبصره 5 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۱پیشنهاد آقای نظری – الحاق – ماده 1 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ماده 8 – ماده 15 اصلاحیه – لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری هاموافق
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ماده واحده – لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران (اعاده شده از شورای نگهبان)مخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ماده 22 و 23 – لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری هاموافق
۱۴۰۰/۰۷/۱۲اصل تبصره 7 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار – ماده 1موافق
۱۴۰۰/۰۷/۱۲پیشنهاد آقای صباغیان – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۲کلیات ماده 2 بدون واژه حداقل – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ارجاع ماده 3 به کمیسیون – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۱۲اخطار آقای فرهنگی – ماده 4 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۲پیشنهاد آقای فرهنگی – ح – ماده 4 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۲پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 4 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۸پیشنهاد آقای کوچی نژاد – ماده 4 – اصلاح جزء – (نمره داوطلب کمتر از 60 درصد نمره کلمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۸پیشنهاد آقای ذاکر – ماده 4 – اصلاح جزء – (حداقل 60 امتیاز نمرات را کسب کند)مخالف
۱۴۰۰/۰۷/۱۸پیشنهاد آقای ویس کرمی – ماده 4 – اصلاح جزء – (که لزوما کمتر از نصف کل امتیاز نباشد کسب)مخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۰گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصلموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ارجاع به کمیسیون – تبصره ماده 4 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۰اصل ماده 4 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۱پیشنهاد آقای فرهنگی – حذف کل – ماده 5 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۱اصل ماده 5 و تبصره ها – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۱پیشنهاد آقای غضنفرآبادی – حذف کل – ماده 6 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۱پیشنهاد آقای صباغیان – اصلاح جزء – تبصره 1 – ماده 6 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۱پیشنهاد آقای ذاکرمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۱پیشنهاد آقای سلیمی – متن پیشنهاد: سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جایگزین آزمون وکالت نخواهد شدموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۱اصل ماده 6 و تبصره های آنموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۱اصل ماده 3 اصلاح شده – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۱تبصره ماده 4 اصلاح شده – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۵کلیات و متن لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزرموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۵تقاضای عده ای از نمایندگان محترم جهت در اولویت قرار گرفتن لایحه نظام رتبه بندی معلمان (در اجرای تبصره 1 ماده 100 آیین نامه داخلی)موافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشورموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامعموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش،صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو 1978 (1357) (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ارجاع گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار(در اجرای تبصره (1) ماده (45) آئین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷پیشنهاد آقای فرهنگی – ماده 1 – حذف جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۷پیشنهاد آقای عباسی – ماده 1 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۷پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 1 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۷اصل ماده 1موافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۷پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – ماده 2مخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۷پیشنهاد آقای امیرآبادی – ماده 2 – حذف جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۷پیشنهاد آقای نظری – ماده 2 – حذف جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 2 بند 3 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – ماده 2 بند 3 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 2 بند 4 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای ویس کرمی – ماده 2 بند 4 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 2 بند 6 – اصلاح کل – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – ماده 2 بند 6 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای وحیدیمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای احمدی – ماده 2 بند 6 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸اصل ماده 2 – لایحه نظام رتبه بندی معلمانموافق
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای قادری – ماده 3 – اصلاح جزء – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 3 – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸پیشنهاد آقای حاجی بابائی – ماده 3 – لایحه نظام رتبه بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ارجاع به کمیسیون – لایحه نظام رتبه بندی معلمانموافق
آبان
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۸/۰۹تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کارمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۰۹تقاضای یک فوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کارمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۰۹تقاضای اولویت طرح استفساریه تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی (در اجرای تبصره (1) ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)مخالف
۱۴۰۰/۰۸/۱۱گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس جمهور سابق) (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۱گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز 4200 منابع و مصارف (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۱گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(44) قانون اساسی(در اجرای ماده (212) قانون آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ماده واحده – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ماده واحده – تبصره 1 – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشورموافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۲کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگانموافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۲کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (1947)(1326) (شماره81)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۲کلیات و جزئیات لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (1981) (1360) (شماره 155) و پروتکل 2002 (1381) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلیموافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۲تقاضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سمت) (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶اصلاحیه طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان) – ماده 1موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶اصلاحیه طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان) – ماده 1 – تبصره 3موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶اصلاحیه طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان) – ماده 2موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶اصلاحیه طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان) – ماده 5موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶اصلاحیه طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (اعاده شده از شورای نگهبان) – ماده 6موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیموافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶کلیات طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشورموافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۶تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانموافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۸تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(44) قانون اساسی(در اجرای ماده (212) قانون آیین نامه داخلی مجلس)مخالف
۱۴۰۰/۰۸/۱۸گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۹کلیات طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (در اجرای تبصره (2) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۱۹پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 1 – اصلاح جزء (یا انتفاع)مخالف
۱۴۰۰/۰۸/۱۹پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 1 – اصلاح جزء (یا حادثه ای)مخالف
۱۴۰۰/۰۸/۱۹کلیات – طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/8/1400 به تصویب رسید)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۳پیشنهاد آقای رحیمی مظفری – رفع ابهام با اصلاح متنمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ماده واحده – الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۳پیشنهاد آقای سلیمی – ماده واحده – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳اصل ماده 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۳پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – ماده 4 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 4 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – ماده 6 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳تقاضای دوفوریت برای لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی ، نهاده های دامی ، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیرمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳تقاضای یک فوریت برای لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی ، نهاده های دامی ، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیرمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ماده 17 – تبصره 5 – لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ماده 17 – تبصره 9 – لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ماده 18 – لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ماده 47 – لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۵رأی اعتماد به آقای مسعود فیاضی برای تصدی وزارت آموزش و پرورشموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) اصلاحیه شماره 2موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) ماده 9 و 10موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ماده 10 – تبصره 4 – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ماده 10 – حذف تبصره 8 – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ماده 10 – تبصره 9 و 10 – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ماده 13 ، 14 ، 15 و 16 – طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ماده 4 – گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده ازشورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶کلیات طرح حمایت از مالکیت صنعتیموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶اصل ماده 2 و 3 – طرح حمایت از مالکیت صنعتیموافق
۱۴۰۰/۰۸/۲۶پیشنهاد آقای ذاکر – ماده 4 – حذف جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۸/۲۶اصل ماده 4 – طرح حمایت از مالکیت صنعتیموافق
آذر
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده واحده – اصلاحیه 1 – طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده واحده – اصلاحیه 2 – طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده 1 – اصلاحیه 1 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده 1 – تبصره 2 – اصلاحیه 1 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده 1 – تبصره 4 – اصلاحیه 1 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده 4 – اصلاحیه 1 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ماده 5 – اصلاحیه 1 – طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۷پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – ماده 5 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۰۷پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 5 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۰۷پیشنهاد آقای ویس کرمی – ماده 5 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۰۷پیشنهاد آقای ذاکر – ماده 5 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۰۷اصل ماده 5 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۰۹پیشنهاد رئیس مجلس – استمرار جلسات نظارتیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۴پیشنهاد آقای عسگری – ماده 7 – اصلاح جزءموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۴پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 7 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۱۴اصل ماده 7 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۴پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 8 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۱۴اصل ماده 8 تا 32 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۴پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 29 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۱۴بررسی یک فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ماده واحده – اصلاحیه 1 – الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶بررسی یک فوریت طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرمموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷پیشنهاد آقای سلیمی – ماده 40موافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷اصل ماده 40 تا 56 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – فصل اول – مبحث چهارمموافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷اصل ماده 57 تا 61 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – مبحث 5موافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷اصل ماده 62 تا 69 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – فصل اول – مبحث 6موافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷اصل ماده 70 تا 75 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – فصل اول – مبحث 7موافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷پیشنهاد آقای نوری قزلجه – اصل ماده 84 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – فصل سوم – مبحث 7مخالف
۱۴۰۰/۰۹/۱۷اصل ماده 84 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – فصل سوم – مبحث 7موافق
۱۴۰۰/۰۹/۱۷اصل ماده 85 تا 90 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتی – فصل سومموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۱اصل ماده 95 تا 150 – طرح حمایت ازمالکیت صنعتیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۳تقاضای دو فوریت طرح اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای عباسی – ماده 4 – اصلاح جزءموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای ویس کرمی – ماده 4 – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای رحیمی مظفری – ماده 4موافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 4مخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای سلیمیمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴اصل ماده 4 – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای مولوی – ماده 5 – تبصره 1 – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 5 – تبصره 2 – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴اصل ماده 5 و تبصره ها و اصلاحات – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای مولوی – اصلاح کل – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای وحیدی – اصلاح جزء – ماده 6 – 2 – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای صباغیان – اصلاح جزء – ماده 6 – 2 – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – اصلاح کل – ماده 6 – تبصره 3مخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای صباغیان – اصلاح جزء – ماده 6 – تبصره 3مخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴اصل ماده 6موافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای وحیدی – حذف کل – ماده 7 – لایحه نظام رتبه‌بندی معلمانمخالف
۱۴۰۰/۰۹/۲۴پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 8 – اصلاح جزءموافق
۱۴۰۰/۰۹/۲۴اصل ماده 8موافق
دی
تاریخموضوعرأی
۱۴۰۰/۱۰/۰۵کلیات – طرح دوفوریتی اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۵پیشنهاد آقای سلیمی – ماده واحده – بازگشت به اصلمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۵پیشنهاد آقای فرهنگی – اصلاح کل – طرح اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۵پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر – الحاق – طرح اصلاح ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ماده 4 تا 19 – لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری هاموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ماده 19 – اصلاحیه 2 – لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری هاموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۷تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت (در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۷دو فوریت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدیموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۷کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستانمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۷گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۷پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده 1 – الف – طرح جهش تولید دانش بنیانمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۸اصل ماده 2 و 3 و تبصره ها – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد کمیسیون جهش تولید – اصلاح جزء – بند پ – ماده 4موافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد کمیسیون جهش تولید – اصلاح جزء – بند پ – ماده 4موافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد آقای پور ابراهیمی – اصلاح جزء – ماده 4موافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – اصلاح جزء – ماده 4مخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد آقای قادری – رفع ابهام یا اصلاح متن – ماده 4 – جمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد آقای نوری قزلجه – رفع ابهام یا اصلاح متن – ماده 4 – جمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۰۸پیشنهاد کمیسیون آموزش (آقای اختیاری) – رفع ابهام یا اصلاح متن – ماده 4 – جموافق
۱۴۰۰/۱۰/۰۸اصل ماده 4 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای قادری (کمیسیون) – ماده 4 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای قادری (کمیسیون) – ماده 5 – طرح جهش تولید دانش بنیانمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای زنگنه – ماده 5موافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲اصل ماده 5 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای سلیمی – رفع ابهام یا اصلاح متن – ماده 6 – بموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای متفکر آزاد – الحاقموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲اصل ماده 7 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای مرادیان – ماده 8 – حذف کلموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲پیشنهاد آقای ذاکر – ماده 8 – ت – اصلاح جزءمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۱۲اصل ماده 8 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۲دو فوریت طرح استفساریه بند «ط» تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشورمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۱۲یک فوریت طرح استفساریه بند «ط» تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشورمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۱۴تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۴زارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات صورت گرفته در سیل شهرستان گرمسار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس)موافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۴پیشنهاد آقای ذاکر – ماده 9 – حذف جزء – طرح جهش تولید دانش بنیانمخالف
۱۴۰۰/۱۰/۱۴اصل ماده 9 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۴پیشنهاد آقای حسینی – ماده 10 – الف – اصلاح جزء – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۴پیشنهاد آقای حسینی – ماده 10 – ب – اصلاح جزء – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۴اصل ماده 10 – طرح جهش تولید دانش بنیانموافق
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ارجاع بند پ ماده 10 به کمیسیونموافق
بهمن
تاریخموضوعرأی
1401/01/15کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیمخالف
1401/01/15پیشنهاد جناب آقای ذاکر- حذف جزء ” طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمخالف
1401/01/15پیشنهاد جناب آقای جعفر قادری- حذف جزء ” طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمخالف
1401/01/15پیشنهاد جناب آقای جعفر قادری- حذف جزء ” طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیمخالف
1401/01/16گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتیمخالف
1401/01/16اخطار آقای سلیمی- طرح و اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی- ماده واحده – الفموافق
1401/01/16کلیات طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16اصل ماده 1- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16اصل ماده 2- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16پیشنهاد آقای صباغیان – حذف کل – ماده 3- تبصره 1- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیمخالف
1401/01/16پیشنهاد آقای متفکر آزاد – اصلاح جزء – ماده 3- تبصره 2- طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملیموافق
1401/01/16اصل ماده 3 و اصلاحاتموافق
1401/01/16پیشنهاد آقای حسینی – اصلاح جزء – ماده 4موافق
1401/01/16تقاضای دوفوریت طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1377موافق
1401/01/16تقاضای یک فوریت طرح الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1377موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای متفکر آزاد – ماده 4- تبصره – اصلاح جزء متن : اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح انتشار تعییموافق
1401/01/17اصل ماده 4موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای صباغیان – حذف جزء – ماده 5مخالف
1401/01/17پیشنهاد آقای حسینی – اصلاح جزء – ماده 5 – تبصره 1 متن : دوام در قالب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ومخالف
1401/01/17اصل ماده 5موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – ماده 6 – تبصره متن : حسب مورد مطابق نظامات موضوعات شورای عالی مجازی یا سمخالف
1401/01/17اصل ماده 6موافق
1401/01/17اصل ماده 7موافق
1401/01/17اصل ماده 8موافق
1401/01/17اصل ماده 9موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای ذاکر – حذف جزء – ماده 10 متن : به هر نحومخالف
1401/01/17پیشنهاد آقای ویس کرمی – اصلاح جزء – ماده 10 – تبصره متن : کارکنان و مدیرانموافق
1401/01/17اصل ماده 10موافق
1401/01/17اصل ماده 11موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای پژمانفر – الحاق – ماده 11مخالف
1401/01/17اصل ماده 12موافق
1401/01/17اصل ماده 13موافق
1401/01/17پیشنهاد آقای حسینی – حذف کل – ماده 14موافق
1401/01/17اصل و جزئیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک ازمخالف
1401/01/17اصل و جزئیات لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جممخالف
1401/01/21جهت رفع ایراد شورای نگهبان گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرموافق
1401/01/21اخطار قانون اساسی آقای صباغیان بافقیمخالف
1401/01/21کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 1 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 2 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 3 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 4 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 5 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 6 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21پیشنهاد آقای نوری – اصلاح جزء – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 7 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 9 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 13 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 14 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 15 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 16 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 17 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 18 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 19 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 20 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 21 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 22 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 23 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 24 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 25 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 26 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 27 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 28 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 29 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 30 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 31 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 32 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 33 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 34 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
1401/01/21اصل ماده 35 – طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموافق
اسفند
تاریخموضوعرأی
1401/02/10پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق به ماده 4- مانع زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای مظفری- الحاق به ماده 4- متن تعرفه سوخت نیروگاههای کلیه صنایع مطابق تعرفه نیروگاههای مشامخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء- ماده 5 متن تضمینی بصورتی که هر سال 1000 مگاوات به ظرفیت انرژی تجدید پذموافق
1401/02/10اصل ماده 5موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای پژمانفر- ماده 6- اصلاح کل متن دریافت میشود . همچنین بمنظور جلوگیری از اخذ انشعاباتمخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای رضایی- اصلاح جزء- تبصره 1 ماده 6 متن : سه دهم (3/0)موافق
1401/02/10اصل ماده 6 و دو تبصره آنموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای نوری- ماده 7- حذف جزء پیشنهاد : حذف متن تعرفه برای مصارف پمپاژ آب براساس تعرفه های مختلفمخالف
1401/02/10اصل فراز اول ماده 7موافق
1401/02/10اصل ماده 8موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء- ماده 9 متن : این حکم ناسخ قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیستموافق
1401/02/10اصل ماده 9 همراه با پیشنهاد مصوبموافق
1401/02/10اصل ماده 10- مانع زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح جزء- ماده 11 متن : سالیانه کشورمخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای صباغیان- اصلاح جزء- ماده 11 متن : ظرف چهار سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون انجامخالف
1401/02/10پیشنهاد آقای شریعتی- اصلاح جزء- ماده 11 متن : انجام دهد . پس از این مهلت ، مجوز واردات این تجهیزات و ماشموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 11 متن : پس از این مهلت تعرفه واردات و قیمت واردات آنها صددرصد افزایش پیدا مموافق
1401/02/10اصل ماده 11موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای شریعتی- تبصره ماده 12 متن : ماده 7 اضافه گرددموافق
1401/02/10اصل ماده 12موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای ویس کرمی- تبصره ماده 13 متن : بعد از ساحلی و مراکز استان ها اضافه شودمخالف
1401/02/10اصل ماده 13موافق
1401/02/10رفع ایراد شورای نگهبان- اصل گزارش اصلاحی کمیسیونموافق
1401/02/10رفع ایراد شورای نگهبان- حذف موضوع استفساریه و پاسخ آنموافق
1401/02/10اصرار ورزیدن کمیسیون بر مصوبهموافق
1401/02/11پاسخ وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به سوال آقای سید ناصر موسوی لارگانی و تعدادی دیگر از نماینموافق
1401/02/11پیشنهاد کمیسیون جهت رفع ایراد شورای نگهبانموافق
1401/02/11کلیات شرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/20گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوریموافق
1401/02/20تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در ظرفیت های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400موافق
1401/02/20یک فوریت ” طرح منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه “موافق
1401/02/21پیشنهاد آقای غلامرضا نوری قزلجه- ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهمخالف
1401/02/21پیشنهاد آقای علیرضا سلیمی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای دشتی اردکانی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای صباغیان – ردیف 1 -2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهمخالف
1401/02/21پیشنهاد آقای حسن نوروزی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای علیرضا سلیمی – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای محمد حسن اصغری – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای محمد رضا صباغیان – ردیف 1 – 2 – ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهموافق
1401/02/21پیشنهاد آقای سید سلمان ذاکر – ردیف 1 – 3- ماده 1- طرح شفافیت قوای سه گانهمخالف
1401/02/25پیشنهاد آقای نوروزی- ماده 1- ردیف 3- اصلاح جزء- طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجراییموافق
1401/02/25پیشنهاد آقای حسن نوروزی- ماده 1- ردیف 1-3- اصلاح جزء متن و همه شعب تعزیرات حگومتی بدوی و تجدید نظرموافق
1401/02/25پیشنهاد آقای نوری قزلجه- ماده 1- ردیف 1-5- حذف جزء- طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجراییمخالف
1401/02/25پیشنهاد آقای سلیمی- ماده 1- ردیف 1-5- اصلاح جزء – متن و شرکتهای توسعه عمران استانی یا شهرستانی طرح شفافیموافق
1401/02/25دو فوریت طرح اصلاح جدول 4-24- محرومیت زدایی ( جداول منابع و مصارف تبصره 14 ) قانون بودجه سال 1401موافق
1401/02/10پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق به ماده 4- مانع زدایی از توسعه صنعت برقموافق
1401/02/10پیشنهاد آقای مظفری- الحاق به ماده 4- متن تعرفه سوخت نیروگاههای کلیه صنایع مطابق تعرفه نیروگاههای مشامخالف
1401/02/28پیشنهاد آقای سلیمی ـ اصلاح جزء-ماده2-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28اصل ماده 2-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28پیشنهاد آقای نوری فراخه- اصلاح کل- ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهامخالف
1401/02/28پیشنهاد آقای ذاکر-حذف جزء-ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهامخالف
1401/02/28پیشنهاد آقای شریعتی-اصلاح جزء- ماده3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28پیشنهاد آقای حسینی-رفع ابهام-ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28پیشنهاد آقای امیرآبادی-رفع ابهام-ماده 3- طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28اصل ماده 3-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق
1401/02/28تقاضای دوفوریت “طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی”موافق
1401/02/28پیشنهاد آقای سلیمی ـ اصلاح جزء-ماده2-طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاموافق