امروز: پنج‌شنبه - 3 خرداد 1403

آراء سال 1399:

خرداد
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۳/۰۸انتخاب ریاست مجلس شورای اسلامیآقای قالیباف
۹۹/۰۳/۲۰بازگرداندن اعتبارنامه آقای تاجگردون به کمیسیون تحقیقموافق
تیر
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۴/۰۳حذف تعطیلی هفته بعد صحن و کمیسیون‌هاموافق
۹۹/۰۴/۱۸فوریت طرح تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزیموافق
۹۹/۰۴/۱۸اعتبارنامه آقای تاجگردونمخالف
۹۹/۰۴/۲۴کلیات طرح مالیات بر خانه خالیموافق
مرداد
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۵/۰۱الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ (توزیع قیر رایگان)موافق
۹۹/۰۵/۰۱انتخاب رییس دیوان محاسباتآقای فروزنده
۹۹/۰۵/۰۱انتخاب دادستان دیوان محاسباتآقای کامیار
۹۹/۰۵/۱۲اصلاح ماده واحده و تبصره ۱ قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه خالی)موافق
۹۹/۰۵/۱۹پیشنهاد لغو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ (تخصیص قیر رایگان)مخالف
۹۹/۰۵/۱۹ماده واحده طرح تخصیص قیر رایگانموافق
۹۹/۰۵/۲۱رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارتمخالف
۹۹/۰۵/۲۱کلیات لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های بورسیموافق
۹۹/۰۵/۲۶جزئیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسیموافق
۹۹/۰۵/۲۶امضای نامه ی نمایندگان مردم به رییس مجلس در خصوص شورای عالی هماهنگی اقتصادیموافق
شهریور
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۶/۱۷طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلسموافق
۹۹/۰۶/۱۷گزارش کمیسیون های مجلس در خصوص مصوبات اعاده شده از شورای نگهبانموافق
۹۹/۰۶/۲۳دوفوریت طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزیموافق
۹۹/۰۶/۲۳طرح توزیع قیر رایگان (اعاده شده از سوی شورای نگهبان)موافق
۹۹/۰۶/۲۶کلیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزیموافق
۹۹/۰۶/۲۶سلب یک فوریت از دوفوریت طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
مهر
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۷/۰۲کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن و ارجاع آن به کمیسیونموافق
۹۹/۰۷/۰۲جزئیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزیموافق
۹۹/۰۷/۰۲تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌هاموافق
۹۹/۰۷/۰۶اصلاح جزییات طرح اعاده‌شده‌ی شورای نگهبان درباره مالیات بر خانه های خالیموافق
۹۹/۰۷/۰۶فوریت طرح تأمین کالاهای اساسیموافق
۹۹/۰۷/۰۶دوفوریت طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹مخالف
۹۹/۰۷/۰۶یک‌فوریت طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹موافق
۹۹/۰۷/۰۸رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت (علیرضا رزم حسینی)مخالف
۹۹/۰۷/۰۸کلیات طرح تأمین کالای اساسیموافق
۹۹/۰۷/۰۹کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیارانموافق
۹۹/۰۷/۰۹قانع‌کننده‌بودن پاسخ وزیر نفت به سوال نمایندهمخالف
۹۹/۰۷/۲۷ارجاع به کمیسیون – طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۹۹/۰۷/۲۷لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379(اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۹۹/۰۷/۲۷لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیسموافق
۹۹/۰۷/۲۷دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک – مصوب1355- و اصلاحات بعدی آنموافق
۹۹/۰۷/۲۷درخواست یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک – مصوب1355- و اصلاحات بعدی آنموافق
۹۹/۰۷/۲۷دو فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فسادموافق
آبان
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۸/۰۶تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستانمخالف
۹۹/۰۸/۰۶تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروندموافق
۹۹/۰۸/۰۶دو فوریت طرح رتبه بندی فرهنگیانموافق
۹۹/۰۸/۰۷تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)موافق
۹۹/۰۸/۰۷تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)موافق
۹۹/۰۸/۰۷لایحه موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقلموافق
۹۹/۰۸/۰۷یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستامخالف
۹۹/۰۸/۰۷طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلسموافق
۹۹/۰۸/۰۷اصل طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسیموافق
۹۹/۰۸/۱۱پیشنهاد آقای حاجی بابایی – الحاقی – طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسیمخالف
۹۹/۰۸/۱۱پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – الحاقی – طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسیموافق
۹۹/۰۸/۱۱پیشنهاد آقای امیرآبادی – الحاقی بند ب – طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسیمخالف
۹۹/۰۸/۱۱طرح الحاق دوماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)موافق
۹۹/۰۸/۱۱طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۰۸/۱۲لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (در اجرای ماده (172) آیین‌نامه داخلی مجلس شوای اسلامی)موافق
۹۹/۰۸/۱۲طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی (در اجرای ماده(164) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)موافق
۹۹/۰۸/۱۲یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاموافق
۹۹/۰۸/۱۲دوفوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمندموافق
۹۹/۰۸/۱۲یک فوریت طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمندموافق
۹۹/۰۸/۲۵فوریت طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰موافق
۹۹/۰۸/۲۵اصلاحیه های طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴موافق
۹۹/۰۸/۲۵ماده 1 – اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴مخالف
۹۹/۰۸/۲۵ماده 2 – اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴موافق
۹۹/۰۸/۲۷گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)موافق
۹۹/۰۸/۲۷کلیات – لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- با اصلاحات بعدی آنموافق
۹۹/۰۸/۲۷تمدید یکساله – لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- با اصلاحات بعدی آنموافق
۹۹/۰۸/۲۷کلیات طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰موافق
۹۹/۰۸/۲۸طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 1 پیشنهاد رفع ابهام آقای مصریموافق
۹۹/۰۸/۲۸طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 2 پیشنهاد آقای نیک بینمخالف
۹۹/۰۸/۲۸طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 3 پیشنهاد اصلاح کل آقای میرتاجالدینیمخالف
۹۹/۰۸/۲۸طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 3 پیشنهاد رفع ابهام آقای مصریموافق
۹۹/۰۸/۲۸طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 1 پیشنهاد رفع ابهام آقای مصریموافق
۹۹/۰۸/۲۸پیشنهاد آقای مفتحموافق
۹۹/۰۸/۲۸پیشنهاد آقای صباغیانمخالف
۹۹/۰۸/۲۸دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیموافق
آذر
تاریخموضوعرأی
۹۹/۰۹/۰۲اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 4 پیشنهاد آقای میرتاج الدینیمخالف
۹۹/۰۹/۰۲پیشنهاد آقای صباغیان – حذف کل – ردیف (1)مخالف
۹۹/۰۹/۰۲اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – بند 4 پیشنهاد آقای حاجی دلیگانیموافق
۹۹/۰۹/۰۲رفع ابهام با اصلاح متن – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – بند 4 پیشنهاد آقای نادرانموافق
۹۹/۰۹/۰۲اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 4 پیشنهاد آقای مظفریمخالف
۹۹/۰۹/۰۵اعمال ماده 152 در خصوص طرح احکام کلی بودجه 1400 – ارجاع به کمیسیونموافق
۹۹/۰۹/۰۵کلیات گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (این طرح با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده(38) قانون آیین نامه داخلی مجلس» اعلام وصول شده بود) دوفوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1399/8/28 به تصویب رسیده استموافق
۹۹/۰۹/۰۵جزئیات طرح اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (اعاده شده از شورای نگهبان)موافق
۹۹/۰۹/۰۵جزئیات طرح لایحه مالیات بر ارزش افزوده ( اعاده شده ازشورای نگهبان)موافق
۹۹/۰۹/۰۹اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده (شورای نگهبان)موافق
۹۹/۰۹/۰۹دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌هاموافق
۹۹/۰۹/۱۱کلیات گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایرانموافق
۹۹/۰۹/۱۱اقدام – پیشنهاد آقای کریمی قدوسی – اصلاح جزء – تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 1موافق
۹۹/۰۹/۱۱اقدام – پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – اصلاح جزء – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 1موافق
۹۹/۰۹/۱۱اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 1 تا 5موافق
۹۹/۰۹/۱۱اقدام راهبردی – پیشنهاد آقای جلال زاده – اصلاح کل – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 6مخالف
۹۹/۰۹/۱۱پیشنهاد آقای زاکانی – اصلاح کل – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 6موافق
۹۹/۰۹/۱۱پیشنهاد آقای نوری قزلجه – الحاق – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 6مخالف
۹۹/۰۹/۱۱اقدام راهبردی- پیشنهاد آقای نادران – اصلاح کل – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران –موافق
۹۹/۰۹/۱۱اقدام راهبردی- پیشنهاد آقای ویس کرمی – اصلاح جزء – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 8مخالف
۹۹/۰۹/۱۱پیشنهاد آقای علی اکبر کریمی – رفع ابهام با اصلاح متن – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها – ماده 8مخالف
۹۹/۰۹/۱۱اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها – ماده 8موافق
۹۹/۰۹/۱۱پیشنهاد آقای ویس کرمی – اصلاح جزء – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 9موافق
۹۹/۰۹/۱۱پیشنهاد آقای مقتدایی – اصلاح جزء – اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران – ماده 9موافق
۹۹/۰۹/۱۱اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها – ماده 9موافق
۹۹/۰۹/۱۲طرح احکام کلی- پیشنهاد آقای بسطامی – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 6مخالف
۹۹/۰۹/۱۲پیشنهاد آقای قادری – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 6مخالف
۹۹/۰۹/۱۲پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 6مخالف
۹۹/۰۹/۱۲پیشنهاد آقای مفتح – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 6مخالف
۹۹/۰۹/۱۲تقاضای اولویت در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۰۹/۱۲پیشنهاد آقای مفتح – اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 7مخالف
۹۹/۰۹/۱۲اصلاح شورای نگهبان – در خصوص طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها – ماده 6موافق
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای بسطامی – اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 7مخالف
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 7مخالف
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای ابراهیم رضایی – رفع ابهام یا حذف متن – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 7موافق
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای نظری – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 7مخالف
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر – اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 9موافق
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای صباغیان – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 10مخالف
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 10مخالف
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای بسطامی – حذف کل – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 11مخالف
۹۹/۰۹/۲۳پیشنهاد آقای صباغیان – حذف کل – طرح احکام کلی بودجه 1400 – ماده واحده – 12مخالف
۹۹/۰۹/۲۵پیشنهاد آقای عزیزی – رفع ابهام یا اصلاح متن – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1مخالف
۹۹/۰۹/۲۵پیشنهاد آقای عزیزی – رفع ابهام یا اصلاح متن – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1موافق
۹۹/۰۹/۲۵پیشنهاد آقای نبویان – اصلاح جزء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1موافق
۹۹/۰۹/۲۵پیشنهاد آقای زنگنه – حذف جزء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1مخالف
۹۹/۰۹/۲۵پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – اصلاح جزء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1مخالف
۹۹/۰۹/۲۵پیشنهاد آقای غلامرضا نوری – اصلاح جزء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1 ردیف 12مخالف
۹۹/۰۹/۲۶پیشنهاد آقای غلامرضا نوری – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1 ردیف 14، 17، 23، 29مخالف
۹۹/۰۹/۲۶پیشنهاد آقای نیک بین – اصلاح جزء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۰۹/۳۰پیشنهاد آقای پژمان فر – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۰۹/۳۰پیشنهاد آقای شجاعی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۰۹/۳۰پیشنهاد آقای غلامرضا نوری – حذف جزء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1 ردیف 38مخالف
۹۹/۰۹/۳۰پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – ماده 1موافق
۹۹/۰۹/۳۰اصل ماده 1 و اجزاء آن – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
دی
تاریخموضوعرأی
۹۹/۱۰/۰۲گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودروموافق
۹۹/۱۰/۰۲پیشنهاد آقای ابراهیم رضایی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – الحاق به ماده 1موافق
۹۹/۱۰/۰۲پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – الحاق به ماده 1مخالف
۹۹/۱۰/۰۲پیشنهاد آقای نوری – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – الحاق به ماده 1مخالف
۹۹/۱۰/۰۳پیشنهاد آقای زنگنه – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – حذف کل ماده 2مخالف
۹۹/۱۰/۰۳پیشنهاد آقای ویس کرمی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – اصلاح جزء ماده 2مخالف
۹۹/۱۰/۰۳پیشنهاد آقای غلامرضا نوری – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – اصلاح جزء ماده 2مخالف
۹۹/۱۰/۰۳پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – الحاق – ماده 2مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ماده 2 با اصلاحات و اجزاء – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۰۳پیشنهاد آقای فرهنگی – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران – حذف کل ماده 3مخالف
۹۹/۱۰/۰۳اصل ماده 3 – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۲۱پیشنهاد آقای نیک بین – بند ب ماده (4) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانمخالف
۹۹/۱۰/۲۱اصل ماده 4 – اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۲۱پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – الحاق بند ب ماده (4) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانمخالف
۹۹/۱۰/۲۱پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – حذف کل ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانمخالف
۹۹/۱۰/۲۱پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – اصلاح جزء تبصره ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۲۱اصلاح ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۲۱پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – الحاق به ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۲۱پیشنهاد آقای ویس کرمی – اصلاح جزء به ماده (9) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانمخالف
۹۹/۱۰/۲۱اصلاح ماده (9) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۰/۲۳سؤال ‌‌آقای رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی‌آباد از وزیر ‌محترم علوم، تحقیقات و فناوریمخالف پاسخ وزیر
۹۹/۱۰/۲۴تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهانموافق
۹۹/۱۰/۲۴کلیات قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانموافق
۹۹/۱۰/۲۴ماده واحده – گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدنموافق
۹۹/۱۰/۲۴طرح الحاق دوماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)(اعاده شده از شورای نگهبان2)موافق
۹۹/۱۰/۳۰قانع شدن نمایندگان از پاسخ آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در مورد سوال آقای کریمی قدوسیمخالف
۹۹/۱۰/۳۰قانع شدن نمایندگان از پاسخ آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در مورد سوال آقای بشیریمخالف
۹۹/۱۰/۳۰اصل ماده 14 – 34 – لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلافموافق
بهمن
تاریخموضوعرأی
۹۹/۱۱/۰۱پیشنهاد آقای نوروزی – ماده 34 – لایحه شوراهای حل اختلافمخالف
۹۹/۱۱/۰۱اصل ماده 35 الی 40 – لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۹۹/۱۱/۰۱پیشنهاد آقای فرهنگی – رفع ابهام – ماده 41 – تبصره – لایحه شوراهای حل اختلافمخالف
۹۹/۱۱/۰۱اصل ماده 42 – 47 – لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۹۹/۱۱/۰۱پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – الحاقی به ماده 13 – لایحه شوراهای حل اختلافموافق
۹۹/۱۱/۰۱پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح کل – ماده واحده – قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورشمخالف
۹۹/۱۱/۱۲پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – اصلاح جزء – قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورشموافق
۹۹/۱۱/۱۲بررسی تقاضای اولویت طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامیموافق
۹۹/۱۱/۱۴کلیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۱/۱۵گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسیموافق
۹۹/۱۱/۱۵گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)موافق
۹۹/۱۱/۱۵گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)موافق
۹۹/۱۱/۱۵طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل اولمخالف
۹۹/۱۱/۱۵طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)موافق
۹۹/۱۱/۱۹لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیهموافق
۹۹/۱۱/۱۹گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزاییموافق
۹۹/۱۱/۱۹تقاضای اولویت نسبت به طرح استفساریه ماده «21» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (در اجرای تبصره 100)موافق
۹۹/۱۱/۱۹اصل ماده 2 – طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۹۹/۱۱/۱۹پیشنهاد آقای نیکزاد – اصلاح جزء – طرح جهش تولید و تامین مسکن – تبصره 2 – ماده 2موافق
۹۹/۱۱/۱۹پیشنهاد آقای مشکینی – اصلاح جزء – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل اول – ماده 3مخالف
۹۹/۱۱/۱۹پیشنهاد آقای پژمانفر – الحاقی – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل اول – ماده 2موافق
۹۹/۱۱/۲۰پیشنهاد آقای پژمانفر – اصلاح جزء – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل اول – ماده 2موافق
۹۹/۱۱/۲۰پیشنهاد آقای نوری قزلجه – حذف جزء – طرح جهش تولید و تامین مسکن – فصل اول – ماده 3مخالف
۹۹/۱۱/۲۰ماده 3 طرح جهش تولید و تامین مسکن – اصلاح جزء – فصل اول – ماده 3موافق
۹۹/۱۱/۲۰اصل ماده 4 طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۹۹/۱۱/۲۰اصل ماده 5 طرح جهش تولید و تامین مسکنموافق
۹۹/۱۱/۲۰اصل طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگرانمخالف
۹۹/۱۱/۲۰پیشنهاد آقای عزیزی – رفع ابهام با اصلاح متن – طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگرانمخالف
۹۹/۱۱/۲۰طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلسموافق
۹۹/۱۱/۲۰تقاضای یک فوریت الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلسموافق
۹۹/۱۱/۲۸کلیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (اصلاحیه لایحه بودجه)موافق
۹۹/۱۱/۲۸ماده 130 برای طرح مجدد شفافیت آراموافق
اسفند
تاریخموضوعرأی
۹۹/۱۲/۰۳پیشنهاد آقای موسوی لارگانی – اصلاح جزء – تبصره 2 – الف – ردیف 3 (لایحه بودجه سال 1400 کل کشور)مخالف
۹۹/۱۲/۰۳پیشنهاد آقای میرزایی (لایحه بودجه سال 1400 کل کشور)مخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای پژمانفر – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 1موافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 1 – بند الحاقی 3مخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای بحرینی – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصرهموافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 1 – بند الحاقی 4مخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای بیگی نژاد – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 1 – بند الحاقی 4موافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 1 – بند الحاقی 3موافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای رحیمی مظفری – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 1مخالف
۹۹/۱۲/۰۴بند الف – تبصره 1 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۴اصل تبصره 1 با الحاقاتموافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر – الحاق به تبصره 1موافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 2موافق
۹۹/۱۲/۰۴جزء یک بند الف – تبصره 1 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۴اصل تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۴اصل تبصره 3 (درآمدی) – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای باقرزاده – تبصره 2 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای مفتح – اصلاح کل تبصره 4 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای سلیمی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – تبصره 4موافق
۹۹/۱۲/۰۴لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – تبصره 4 (درآمدی)موافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای یوسفی – الحاق به تبصره 4 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای دلخوش اباتری – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 5 – الفموافق
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای سلیمی – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 5 – بمخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای مفتح – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 5 – بمخالف
۹۹/۱۲/۰۴پیشنهاد آقای قادری – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – ماده واحده – تبصره 5 – دمخالف
۹۹/۱۲/۰۴اصل ماده 5 – بخش درآمدی – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای قادری – تبصره 9 – بند ط – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون آموزش – تبصره 9 – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای ذاکر – تبصره 9 – بند ی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد لاجوردی – تبصره 9 – بند ی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 9 – بند ی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – تبصره 9 – بند ل – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹اصل تبصره 9 و 10 و 11 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای خضریان – تبصره 11 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 12 – بند الف – ردیف 4 – حذف جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹اصل تبصره 12 – (بخش درآمدی) لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای دهنوی – تبصره 14 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – تبصره 14 – بند ج – حذف جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای حسینی – تبصره 14 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای نجابت – تبصره 14 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای رضایی – تبصره 14 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 15 – بند ج – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای قادری – تبصره 15 – بند الحاقی 2 – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای صباغیان بافقی – تبصره 15 – حذف الحاقی 4 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای قادری – تبصره 18 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹اصل تبصره 18 و 19 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد آقای قادری – تبصره 19 – بند الحاقی 1 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون عمران (یوسفی) – تبصره 5 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون آموزش – تبصره 1 – بند ب – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن – تبصره 6 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون عمران – تبصره 6 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون انرژی – تبصره 15 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون فرهنگی – تبصره 16 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی – تبصره 2 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۰۹پیشنهاد کمیسیون ویژه (آقای زنگنه) – تبصره 2 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای متفکر آزاد – تبصره 7 -الحاق- لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای متفکر آزاد – تبصره 7 -الحاق- لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای ایری – تبصره 8 – ماده واحده – ب – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای لطفی – تبصره 8 – ماده واحده – ج – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای پاک مهر – تبصره 8 – د – ردیف 1 – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای ذاکر – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای کریمی – تبصره 8 – بند ز – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای دهمرده – تبصره 8 – بند ه – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای بابایی – تبصره 8 – بند الحاقی – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲اصل بند 8 – بخش هزینه ای – به جز بند ب – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲اصل تبصره 9 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای عزیزی شیراز – تبصره 9 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای کریمی – تبصره 9 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 9 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 9 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای مفتح – تبصره 10 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای یوسفی – تبصره 10 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲اصل تبصره 10 و 11 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای جوکار – تبصره 12 – د – ردیف 3 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای ذاکر – تبصره 12 – د – ردیف 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۲پیشنهاد آقای رضایی – تبصره 12 – ه – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۳پیشنهاد آقای دشتی – تبصره 16 – الف – جزء الحاقی 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشور
۹۹/۱۲/۱۳پیشنهاد آقای روح الامینی – تبصره 17 – بند الحاقی 6 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۳پیشنهاد آقای کریمی فیروزجانی – تبصره 18 – بند الحاقی 8 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۳اصلاحیات تلفیقی (تبصره 1 – بند الحاقی 6) و تبصره 2 (بند الحاقی 2) – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۳پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۳پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن – تبصره 18 – در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازیموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای زاهدی – ماده واحده – تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای سلیمی – ماده واحده – تبصره 2 – و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای ویس کرمی – ماده واحده – تبصره 2 – و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – ماده واحده – تبصره 2 – و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – ماده واحده – تبصره 2 – و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای خدابخشی – ماده واحده – تبصره 2 – و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای نوری قزلجه – ماده واحده – تبصره 2 – و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶بند و – تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای روشنفکر – ماده واحده – تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای خاتمی – ماده واحده – تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای مقتدایی – ماده واحده – تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای پورابراهیمی – جزء الحاقی – رفع ابهام – تبصره 2 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای شریعتی – رفع ابهام با اصلاح متن – تبصره 2 – بند و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای سلیمی – رفع ابهام با اصلاح متن – تبصره 2 – بند و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶اصل بند و – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای باقرزاده – تبصره 2 – الحاق متن – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای عزیزی کرمانشاه – تبصره 2 – بند و – الحاق متن – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای علی بابائی – تبصره 2 – بند و – الحاق متن – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶تبصره 2 – بند و – الحاق متن – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای عنابستانی – تبصره 6 – ردیف 1 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای رضایی – تبصره 6 – ردیف 2 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای مقتدایی – تبصره 6 – بند ی – ردیف 2 -2 – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای میرتاج الدینی – تبصره 6 – بند ی – ردیف 2 -2 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای زنگنه – تبصره 6 – بند ی – ردیف 2 -1 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای راستی – تبصره 6 – بند ی – ردیف 2 – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای سرمدی واله – تبصره 6 – بند ی – ردیف 1 – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶تبصره 6 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶اصل تبصره 8 – بخش هزینه ای – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای قادری – تبصره 8 – بند ب – ردیف 1 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای خاندوزی – تبصره 12 – ردیف 1 – رفع ابهام – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای رضایی – تبصره 12 – ردیف 1 – بند الف – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 12 – ردیف 1 – بند الف – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای زنگنه – تبصره 12 – ردیف 1 – بند الف – اصلاح جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای محسنی – تبصره 12 – ردیف 1 – بند الف – حذف جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورمخالف
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای پژمانفر – تبصره 12 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای شریعتی – تبصره 12 – ردیف 2 – حذف جزء – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶اصل تبصره 12 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای علیزاده – تبصره 12 – بند الف – جزء الحاقی – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای قادری – تبصره 18 – ردیف 1 – بند الف – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای حسینی – تبصره 18 – ردیف 1 – بند الف – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای کوچکی نژاد – تبصره 18 – ردیف 1 – بند الف – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای عباس زاده مشکینی – تبصره 18 – الف – جزء الحاقی – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای شریعتی – تبصره 14 – اصلاح کل – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶احکام هزینه ای تبصره 14 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد کمیسیون فرهنگی – لایحه بودجه – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد کمیسیون کشاورزی – تبصره 18 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد کمیسیون امنیت – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی – تبصره 16 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای عزیزی – تبصره 12 – ردیف 5 – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای حسینی – تبصره 14 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶پیشنهاد آقای خاندوزی – تبصره 16 – الحاق – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۱۶ماده واحده، جداول و تبصره ها – لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه (اعاده شده از شورای نگهبان) تبصره 1 – جزء 4 – بند بموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 1 – بند وموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 1 – بند ز – 1 – 8موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – بند الحاقی 1 (1-9)موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – بند الحاقی 2موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 1 – بند الحاقی 4 و 7موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – الفموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – الف – جزء 2موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – بند جموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – بند ه – اجزاء 1 و 3موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – بند الحاقی 1 و 2موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – الحاقی 2 – بند زموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – الحاقی 4 – بند زموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 2 – الحاقی 3 – بند زموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 4 – بند ب ، ج ، هموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 5 – بند کموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 5 – بند الحاقی 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 9 و 10موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 6 – بند ب ، ح ، ل ، فموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 6 – بند ی – جزء 2موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 6 – بند الحاقی 23موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 8 – بند د – جزء 2موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 8 – بند الحاقی 1 و 3 و 6موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 8 – بند الحاقی 3موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 9 – بند ه ، ج ، طموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 11 – بند الحاقی 3 و 4موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 12 – بند ج ، د – جزء 2موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 12 – بند د – جزء 3موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 17 – بند الحاقی 6موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 17 – بند الحاقی 6 – جزء 5موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 18 – بند الف – جزء الحاقیموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 18 – بند هموافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 18 – بند الحاقی 5موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 19موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 20 – بند ز – جزء 2مخالف
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 21 – بند الف – جزء 3موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 21 – بند ه و بند الحاقی 1 و 4موافق
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 21 – بند الحاقیمخالف
۹۹/۱۲/۲۴گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 – تبصره 1 – بند ه و بند الحاقی 1موافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانموافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده 2 و 3 و 11موافق
۹۹/۱۲/۲۶لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – بند الحاقی 2 – تبصره 5موافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – بند الحاقی 4 – تبصره 11موافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – جزء الحاقی 4 – تبصره 16 – بند بموافق
۹۹/۱۲/۲۶پیشنهاد آقای حسینی و 35 تن از نمایندگان در جداول تبصره 19 – اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشورموافق
۹۹/۱۲/۲۶اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور – تبصره 19 – حذف جداولمخالف
۹۹/۱۲/۲۶اصلاح سقف نهاییموافق
۹۹/۱۲/۲۶گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهموافق